Logistik og backoffice

Vi jobber aktivt med å gi de beste logistikk- og backoffice-tjenester.

Målet er å gjøre våre transaksjoner sømløse og sørge for at samarbeidet og kommunikasjonen knyttet til dette er enkelt for våre partnere.

De seneste årene har vi fått på plass tjenester som vi ser det er etterspørsel for i markedet. Disse dekker alt fra automatiserte prosesser til portalløsninger og lager- og leveransetjenester.

Våre tjenester innen logistikk og backoffice:

  • Automatisering
  • Integrasjon
  • Portal
  • Lager- og leveransetjenester
  • Rådgivning